หมวด แหนมย่าง

Best Selling

แหนมหมูย่าง (10 ก้อน)

รายละเอียด

แหนมหมูย่างสูตรพิเศษ เป็นแหนมที่ใช้กระบวนการทางชีวภาพให้เกิดปฎิกิริยา ของส่วนผสมให้เกิดรสเปรี้ยวโดยไม่ใช้สารเคมีหรือที่เรียกว่าแหนมชีวภาพที่คิดค้นและพัฒนาเพื่อให้ได้รสชาติที่กลมกล่อม สะอาด อร่อย ปลอดภัย สามารถนำไป รับประทานเป็นกับแกล้มหรือประกอบเมนูอาหารได้หลายอย่าง หลายเมนู

  • น้ำหนัก 900 กรัม

แหนมหมูย่าง (5 ก้อน)

รายละเอียด

แหนมหมูย่างสูตรพิเศษ เป็นแหนมที่ใช้กระบวนการทางชีวภาพให้เกิดปฎิกิริยา ของส่วนผสมให้เกิดรสเปรี้ยวโดยไม่ใช้สารเคมีหรือที่เรียกว่าแหนมชีวภาพที่คิดค้นและพัฒนาเพื่อให้ได้รสชาติที่กลมกล่อม สะอาด อร่อย ปลอดภัย สามารถนำไป รับประทานเป็นกับแกล้มหรือประกอบเมนูอาหารได้หลายอย่าง หลายเมนู

  • น้ำหนัก 20 กรัม
Best Selling

แหนมปลากราย (10 ก้อน)

รายละเอียด

แหนมปลากรายสูตรเจ้รดา ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาจากเนื้อหมูเปลี่ยนมาเป็นเนื้อปลา และมีผลตอบกลับจากลูกค้าเป็นอย่างดี จุดเด่นของแหนมปลาคือ เครื่องปรุง ที่ถึงรสชาติและพริกไทยที่สดใหม่ พริกสดที่สอดไส้เข้าไปในแหนมปลาเผ็ดเล็ก น้อยเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับประทาน สามารถนำไปทอด ย่าง หรือ ปรุงรส ตามความต้องการของผู้บริโภค

  • น้ำหนัก 20 กรัม

แหนมปลากราย (5 ก้อน)

รายละเอียด

แหนมปลากรายสูตรเจ้รดา ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาจากเนื้อหมูเปลี่ยนมาเป็นเนื้อปลา และมีผลตอบกลับจากลูกค้าเป็นอย่างดี จุดเด่นของแหนมปลาคือ เครื่องปรุง ที่ถึงรสชาติและพริกไทยที่สดใหม่ พริกสดที่สอดไส้เข้าไปในแหนมปลาเผ็ดเล็ก น้อยเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับประทาน สามารถนำไปทอด ย่าง หรือ ปรุงรส ตามความต้องการของผู้บริโภค

  • น้ำหนัก 20 กรัม